Wijkorganisatie

Formeel is de naam van onze wijkorganisatie “Stichting Wijkorganisatie Letterveld Kerkedennen”, afgekort tot WOLK. Met de naam is ook al globaal het werkterrein van WOLKaangegeven.

Wolk bestrijkt het volgende woongebied met globaal zo’n 1100 woningen:
• Letterveldweg, Kerkedennen, Twickelerblokweg, Azelosestraat,
Twijnerstraat en alle straten die daar binnen liggen,
• Ververstraat vanaf de Letterveldweg tot aan Twijnerstraat,
• Satinestraat,
• Damaststraat,
• Linnenstraat.

De hoofddoelen van de Stichting zijn:

  • Bevorderen van het welzijn van de bewoners van de wijk Letterveld en Kerkedennen te Borne;
  • Instandhouden en beheren van wijkgebouw “de Letterbak”.
  • Het bevorderen van het welzijn van de wijkbewoners wil WOLK bereiken door onder andere:
  • Peilen van meningen en wensen,
  • Stimuleren, activeren en organiseren van activiteiten,
  • Bevorderen, activeren en organiseren van contacten binnen de wijk,
  • Aanbieden en organiseren van cursussen en andere ontplooingsmogelijkheden

Tevens beheert WOLK het wijkgebouw “De Letterbak” aan de Clematishof nr.6 als centrale activiteitenplaats. Dit is geen doel op zich maar veel meer een hulpmiddel om de hierboven genoemde doelen te realiseren. De wijkorganisatie wordt aangestuurd door het bestuur van de Stichting

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
. Leny Zomer (voorzitter)
. Henk Schonewille (penningmeester)
. Annelies Cohn (secretaris)
. Wendy Pikkemaat (gebouwbeheerder)
. Harm Olthof
. Gerard Tiehuis

Centraal in alles wat in en door WOLK wordt gedaan staan echter de vrijwilligers. Zonder deze groep enthousiaste mensen zouden er geen activiteiten kunnen zijn en zou de Letterbak een steriel gebouw zijn waar niets in plaatsvindt. Ook zouden er dan geen koffiediensten zijn of onderhoud aan het gebouw kunnen plaatsvinden.

Heel het raderwerk staat stil als we geen vrijwilligers meer hebben!!!

Een belangrijk communicatiemiddel om de mensen in de wijk te bereiken is de wijkkrant die 4 maal per jaar verschijnt.

Wij hopen dat u vindt wat u zoekt in onze wijk en op deze website en staan open voor uw suggesties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.