Facebook pagina

Er is nu voor de wijkvereniging ook een Facebook pagina beschikbaar. Die pagina heet “Stichting Wolk Borne”. Het is de bedoeling dat de berichten en/of mededelingen van onze wijkvereniging ook hier vermeld worden.