Ondergrondse Restafval-container in Wingerdstraat

De gemeente Borne is van plan een ondergrondse restafval-container te plaatsen in de Wingerdstraat. Bijgevoegd vindt u de brief van de gemeente over het onderwerp, inclusief een plattegrond met de beoogde locatie. Als mogelijke belanghebbende kunt u nog bezwaar indienen dan wel informatie inwinnen. De bijgevoegde brief geeft u hierover meer uitsluitsel.

Klik op onderstaande link

brief van de gemeente

Kookcursus voor 50+ heren

Bij voldoende deelname (6 man) start half januari weer een nieuwe cursus van 10 lessen op vrijdagochtend. In een gezellige sfeer wordt de basis gelegd voor het zelf bereiden van gezonde en lekkere maaltijden en gebak, die we na afloop ook zelf opeten. De tiende les kunt u een gast uitnodigen om mee te komen eten.

De prijs bedraagt slechts € 125,00 voor het totaal. Er zijn nog een paar plaatsen vrij 

Info en aanmelden bij Joke Avegaart-van Gogh, 074-2663728.