Corona Virus Update

Er is nog geen zicht op dat het gebouw De Letterbak weer activiteiten kan herbergen na 6 april. Zoals in het vorige bericht werd gemeld kan de sluiting langer gaan duren. In ieder geval is de activiteit “Multi Cultureel Kookcafe” op 10 april op voorhand afgelast.

Corona Virus

Alle activiteiten die plaatsvinden in en vanuit het gebouw De Letterbak zijn vanaf heden tot en met zondag 31 maart 2020 afgelast. Dit i.v.m. het Corona virus. De afgelasting kan nog wel langer gaan duren, maar het bestuur van WOLK heeft daarover momenteel nog geen inzicht.