Ondergrondse Restafval-container in Wingerdstraat

De gemeente Borne is van plan een ondergrondse restafval-container te plaatsen in de Wingerdstraat. Bijgevoegd vindt u de brief van de gemeente over het onderwerp, inclusief een plattegrond met de beoogde locatie. Als mogelijke belanghebbende kunt u nog bezwaar indienen dan wel informatie inwinnen. De bijgevoegde brief geeft u hierover meer uitsluitsel.

Klik op onderstaande link

brief van de gemeente

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.