Wolk site bij Borne in Beeld

Het bestuur van Wolk heeft besloten om een samenwerkingsverband aan te gaan met RTV-Borne. Daartoe wordt de huidige eigen Internet site van Wolk over gezet naar de Borne in Beeld Internet site. Dit proces zal geleidelijk worden uitgevoerd en duurt enkele weken. De huidige Internet site van Wolk blijft volledig beschikbaar totdat het omzettingsproces achter de rug is.

Landelijke Opschoondag verplaatst

Hallo allemaal,

Borne Schoon ging deze maand helaas niet door vanwege het Corona virus. Landelijk heeft men gemeend toch een nieuwe datum vast te stellen en dan wordt dat op 19 september. Er van uitgaand dat we dan door de crisis heen zijn, nodig ik u dan bij deze alvast van harte uit.

Alleen al dat we weer samen met elkaar activiteiten kunnen doen zal vast weer leuk en nuttig zijn.

Het is s’ochtends maar twee uurtjes. Vooraf beginnen we met koffie met iets lekkers en na afloop trakteert de wijkorganisatie op vers gebakken pannenkoeken in veel verschillende smaken.

Voor nu wens ik u gezondheid en dat u ook een beetje kunt genieten van de vele vrije tijd.

Met vriendelijke groet, Leny Zomer

Voorzitter Stichting. WOLK

Corona Virus Update

Er is nog geen zicht op dat het gebouw De Letterbak weer activiteiten kan herbergen na 6 april. Zoals in het vorige bericht werd gemeld kan de sluiting langer gaan duren. In ieder geval is de activiteit “Multi Cultureel Kookcafe” op 10 april op voorhand afgelast.

Corona Virus

Alle activiteiten die plaatsvinden in en vanuit het gebouw De Letterbak zijn vanaf heden tot en met zondag 31 maart 2020 afgelast. Dit i.v.m. het Corona virus. De afgelasting kan nog wel langer gaan duren, maar het bestuur van WOLK heeft daarover momenteel nog geen inzicht.

Borne Schoon, 21 maart

21 maart: De jaarlijkse dag waarop vrijwilligers weer de wijk opschonen

Hiervoor nodig ik jullie weer van harte uit, het is steeds een erg gezellige ochtend waar we weer met elkaar op pad gaan en zoals altijd, om 9.30 uur koffie met …….. en staan om 12.00 uur de pannenkoeken weer klaar.

Fijn dat jullie mee willen doen, i.v.m. de te bakken pannenkoeken horen we graag vooraf of jullie komen.

Dank jullie wel.

Met vriendelijke groet, Leny Zomer

Voorzitter st. WOLK

Ondergrondse Restafval-container in Wingerdstraat

De gemeente Borne is van plan een ondergrondse restafval-container te plaatsen in de Wingerdstraat. Bijgevoegd vindt u de brief van de gemeente over het onderwerp, inclusief een plattegrond met de beoogde locatie. Als mogelijke belanghebbende kunt u nog bezwaar indienen dan wel informatie inwinnen. De bijgevoegde brief geeft u hierover meer uitsluitsel.

Klik op onderstaande link

brief van de gemeente

Kookcursus voor 50+ heren

Bij voldoende deelname (6 man) start half januari weer een nieuwe cursus van 10 lessen op vrijdagochtend. In een gezellige sfeer wordt de basis gelegd voor het zelf bereiden van gezonde en lekkere maaltijden en gebak, die we na afloop ook zelf opeten. De tiende les kunt u een gast uitnodigen om mee te komen eten.

De prijs bedraagt slechts € 125,00 voor het totaal. Er zijn nog een paar plaatsen vrij 

Info en aanmelden bij Joke Avegaart-van Gogh, 074-2663728.

Bezuinigen en investeren in Borne

Borne moet, net als veel gemeenten, bezuinigen. Om de begroting (alles wat we al uitgeven) sluitend te maken, zoeken we samen met partners naar mogelijkheden daarvoor. Er zijn ook veel nieuwe wensen, want Borne is een dynamisch dorp, waarin veel gebeurt en waarin we veel voorzieningen hebben. Om wensen te kunnen realiseren, heeft het college voorgesteld om de OZB te verhogen. Vanaf 30 september worden namens de gemeenteraad 4 vragen gesteld aan het BornePanel. Wil jij je mening ook geven? Ga dan voor 30 september naar www.bornepanel.nl en meld je eenvoudig aan. De uitkomsten worden door de gemeenteraad gebruikt in de afwegingen bij ‘de keuzes voor Borne’. Het is een adviserende peiling. Raadsleden zullen daarnaast namelijk ook op andere manieren ophalen hoe inwoners denken over de “keuzes voor Borne”.

Leny Zomer, onze voorzitter, doet al langer mee en zou zien dat bewoners van onze wijk ook mee doen, zodat we allemaal (een beetje) mee kunnen praten over de bezuinigingen in Borne.

Nieuwe Site

Sinds vorig jaar was de oude Internet site van de Stichting Wolk niet meer beschikbaar. Dit kwam omdat de site gehackt is geweest. Wat u nu ziet is de nieuwe site. Alle foto’s enz. op de oude site zijn er niet meer. Het is de bedoeling dat stukje bij beetje de nieuwe site gevuld wordt. Er is daarvoor medewerking nodig van vrijwilligers van Wolk. Hoe u kunt medewerken zal later worden medegedeeld.  

Opslag van foto’s, video’s en andere bestanden

Er is inmiddels bij Google een opslagruimte gecreëerd voor het bewaren van foto’s, video’s enz.  Enkele leden van het bestuur en vrijwilligers zullen de mogelijkheid krijgen om foto’s enz. van wijkevenementen te uploaden naar die opslagruimte. Het is de bedoeling dat die foto’s enz. te zien zijn op de Internet site van WOLK middels links vanuit de site naar de Google opslaglocatie.